Carl Boeckx

Bestuurslid

De opwarming van de aarde is mijn drijfveer om aan politiek te doen en aan te sluiten bij Groen.

Daarvoor schreef ik deze tekst die  in het  beleidsprogramma wordt opgenomen.

Klimaatzorg                                                                                                                                        

De afgelopen maanden van droogte hebben  opnieuw de  hoogdringendheid aangetoond om echt werk te maken van een klimaatplan.

De gemeente onderschreef daarvoor het zogenaamde burgemeestersconvenant om de opwarming van de aarde te bestrijden. Welke burger is op de hoogte of we op koers zitten en welke ingrepen zijn er gebeurd?

Niel moet zich wapenen tegen de gevolgen van de opwarming en tegelijk de Europese klimaatdoelstellingen halen om de burger een veilige toekomst te  garanderen.

Wij zullen het klimaatplan versneld moeten uitvoeren.

We zullen daarom een beleid voeren waarbij de zorg voor het klimaat  primeert in elke beslissing.

De uitvoering van het burgemeestersconvenant biedt daarvoor vele mogelijkheden.

We brengen afgevaardigden van bedrijven, verenigingen en burgers samen in een nieuwe  klimaatraad.

Samen met deskundigen en specialisten en een nieuwe schepen voor klimaat bekijken we hoe we Niel KLIMAATNEUTRAAL  kunnen krijgen. Dit wil zeggen dat we niet langer aan de klimaatopwarming bijdragen .

Daarbij stimuleren we duurzame mobiliteit waaronder  het zogenaamde STOP  principe ( Rotselaar) waarbij  voorrang gegeven word aan de voetganger, fietser, openbaar vervoer en dan de wagen.

We reiken subsidies uit voor water –en energie besparende renovaties voor  (huur)woningen.

We overtuigen zoveel mogelijk mensen van hernieuwbare energie (Beersel wekt op).

We onderzoeken de mogelijkheden voor een warmtenet ( Eeklo)

We bekijken de mogelijkheden voor een coöperatief platform waarbij restaurants en winkels makkelijk producten kunnen kopen van boeren uit de buurt.

We vergroenen de woonkernen met extra bomen en maken oppervlaktes waterdoorlatend om  langdurige droogtes en overvloedige neerslag op te vangen.

We ondersteunen de korte keten bedrijven en initiatieven zoals de huidige vzw Voedselteams , de kringloopwinkels, deelauto’s.

We streven naar een sluikstortvrije gemeente met een nieuw antisluikstortplan. De plasticstroom die de Rupel  passeert richting Schelde en zee moeten we aanpakken in samenspraak met de andere Rupelgemeentes en de Vlaamse Waterweg N.V..

De investeringen  daarvoor verdienen zichzelf terug.

We verhinderen dat we straks  met nog veel meer kosten zitten indien we te weinig blijven  ondernemen.

We  werken zo samen aan een hoopvolle toekomst waar verkeersveiligheid, een rustige aangename buurt en  gezonde lucht toch de voorwaarden zijn om gelukkig te zijn . ( resultaat buurtonderzoek Niel voorjaar door Groen)

Carl Boeckx